Data Herhalingslessen op vervolgniveau

De herhalingscursus twee keer per jaar gegeven. Ze hebben steeds dezelfde inhoud en zijn bedoeld om scherp te blijven en de controle niet te laten verslappen. Onderhoud dus. Er zitten soms enkele weken tussen de verschillende bijeenkomsten. De cursus bestaat uit 5 praktijklessen van drie kwartier.

Startdatum 2019:

Voorjaar 2020 wordt binnenkort bekend.

© W. van Overeem 2017